Aktualności

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie ogłasza rekrutację na rok szkolny 2024/2025:

  • do wszystkich klas szkoły podstawowej – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
  • do klasy I szkoły branżowej I stopnia na kierunku pracownik pomocniczy gastronomii – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • do klas I-III szkoły przysposabiającej do pracy – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  • do grupy rewalidacyjno-wychowawczej – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Pobierz ulotkę (plik otwiera się w nowym oknie, typ: JPG, wielkość: 273 KB, wymiary: 724 × 1024)

Do placówki mogą uczęszczać także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 74 647 68 67, lub osobisty ul. Nowowiejska 74 i 76, Dzierżoniów.